Scarica il modulo per compilare la prescrizione 

Se vuoi puoi guardare il video per vedere come compilare il modulo per la prescrizione

PRESCRIZIONI 

  • Grey Facebook Icon

© 2018 Maximum Divisione Dentale

Nipt: L61424512U

Lagja 17, Durres

 

Informative: Kjo faqe përdor statistikore cookies për të palës së tretë (Google Analytics).
Të dhënat e mbledhura janë anonim dhe përdoret vetëm nga Maximum Divisione Dentale për të bërë raporte statistikore mbi përdorimin e faqes se internetit.