top of page

DS RAPIDO

DS RAPIDO eshte sistemi ortodontik i levizshem qe mundeson te trajtoni raste te pacienteve te rinj dhe te rritur me ane te nje ose maksimumi dy aparate.

​Nje karakteristike tjeter shume interesante e DS Rapido-s eshte qe kontrollet nga ana e dentistit mund te behen me shkeputje te gjate kohore. Ky aparat mund te perdoret dhe reteiner.

​Materiali qe ndertohet eshte praktikisht i pashkatarrueshem.

​SI FUNKSIONON

​Maximum Divisone Dentale, me komunikimin e dentistit, ben Set-Up e elementeve dentare (drejton dhembet), duke rikthyer nje okluzion korrekth.

DS RAPIDO ndertohet sipas drejtimit te bere me ane te Set-Up te dhembeve, materiali qe eshte ndertuar ndryshon forme ne menyre elastike si pasoje e forces mastikuese, deri kur dhembet, te stimuluar ne menyre kostante, dhe te vazhdueshme, te kontrolluar e te parashikuar levizin duke u drejtuar.

"L'INNOVAZIONE IN ORTODONZIA"
“RISI NE ORTODONCI”

Perdorimi I terapise DS RAPID e Dental Stealth mundeson perdorimin e nje mjeti modern te domosdoshem per te korrigjuar malokluzionin madje dhe ate kompleks , duke arritur nje rezultat final optimal si ne aspektin estetik dhe ne ate funksional.


Nje avantazh I madh I kesaj terapie eshte qe MUND TE TRAJTOHEN ME SIGURI PACIENTE QE NUK MUND TE VIJNE NE MENYRE FREKUENTE PER KONTROLLE.


Ne menyre te vecante DS RAPID lejon qe pacienti te mund te kthehet edhe vetem per kontrollin final

Marja e mases me precizion me leter cellafoni me “tekniken e mases se dyfishte”
Fotografo rastin e pacientit tuaj dhe na dergoni fotot. Do ju themi nese mund te trajtohet me DS RAPIDO
Vetem per Dentistet e Certifikuar
users
only
bottom of page